Collections

xxx

Inne

xxx

Pocztówki

xxx

Programy teatralne

xxx

Zakazana kolekcja

Kolekcja widoczna na komputerach sieci WiMBP w Bydgoszczy. Zapraszamy do Biblioteki Głównej na Starym Rynku lub najbliższej biblioteki osiedlowej - ich listę znajdziesz na stronie www.biblioteka.bydgoszcz.pl

xxx

Afisze teatralne

xxx