http://pchlitargbydgoszcz.ogicom.pl/test/DZS/DZS_XIV.5.2/Plakaty_Repertuary/Teczka_02/Teatr_Miejski_(1921-1922)/00205/0382055.jpg

[Plakat:] „Wierna kochanka”. : komedja w 3 aktach M. Fijałkowskiego.

domena publiczna | From: Archiwum Bydgoskiego Teatru