http://pchlitargbydgoszcz.ogicom.pl/test/DZS/DZS_XIV.5.2/Plakaty_Repertuary/Teczka_02/Stadttheater_Bromberg_(1844-1845)/00107/0382016.jpg

[Plakat:] „Das Urbild des Tartüffe”. : Original-Lustspiel in 5 Akten von Carl Gutzkow.

domena publiczna | From: Archiwum Bydgoskiego Teatru