http://pchlitargbydgoszcz.ogicom.pl/test/DZS/DZS_XIV.5.2/Plakaty_Repertuary/Teczka_18/Teatr_Miejski_(1930.09.01-1931.08.23)/02266/0384325.jpg

[Plakat:] „Damy i Huzary”. : komedja w 3 aktach prozą Al. hr. Fredry.

domena publiczna | From: Archiwum Bydgoskiego Teatru