http://pchlitargbydgoszcz.ogicom.pl/test/DZS/DZS_XIV.5.2/Plakaty_Repertuary/Teczka_18/Teatr_Miejski_(1930.09.01-1931.08.23)/02247/0384316.jpg

[Plakat:] „Wieczór humoru artystycznego … a także żeby się uśmiać”. : w 2 częściach.

domena publiczna | From: Archiwum Bydgoskiego Teatru