http://pchlitargbydgoszcz.ogicom.pl/test/DZS/DZS_XIV.5.2/Plakaty_Repertuary/Teczka_17/Teatr_niemiecki_i_polski/00169/0384281.jpg

[Plakat:] „Gawân”. : ein Mysterium in 5 Akten von Eduard Stucken.

domena publiczna | From: Archiwum Bydgoskiego Teatru