http://pchlitargbydgoszcz.ogicom.pl/test/DZS/DZS_XIV.5.2/Plakaty_Repertuary/Teczka_17/Teatr_niemiecki_i_polski/00166/0384279.jpg

[Plakat:] „Haus Rosenhagen”. : Drama in 4 Akten Max Halbe.

domena publiczna | From: Archiwum Bydgoskiego Teatru